Algemene voorwaarden.

 

De algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de behandeling, producten  en betalingen tussen Voetverzorging van der Meer en de klant.  

 

Opleiding.

Als klant mag u er van uit gaan dat de verrichte diensten door een vakkundig en goed opgeleide Medisch Pedicure uitgevoerd word. Ik als Medisch Pedicure van Voetverzorging van der Meer ben opgeleid bij Opleidingsinstituut Pediroda, Leidsestraat 130 c Hillegom het examen is afgenomen door T.C.I. (Stichting Toets Centrum Intereducatief).  Als Medisch Pedicure sta ik bij Provoet ingeschreven en bij het KRP (Procert) geregistreerd onder nr. 1613. Om als Medisch Pedicure te kunnen blijven werken ben ik verplicht bijscholingen te volgen. 

 
Afspraak.

Heeft u een afspraak gemaakt maar bent u verhinderd dan dient u 24 uur voor de gemaakte afspraak zich af te melden.

Meld u zich niet of niet op tijd af dan mag Voetverzorging van der Meer het gehele bedrag in rekening brengen.  

Komt u te laat op de afspraak dan gaat deze tijd van u behandeltijd af maar word wel het volledige bedrag gerekend.

De Pedicure van Voetverzorging van der Meer dient u indien mogelijk 24 uur voor de gemaakte afspraak op de hoogte te brengen als er veranderingen in de afspraak zijn.

Als er spraken is van overmacht zijn beide partijen niet verplicht zich aan de boven genoemde afspraken te houden. (Dit zijn vastgelegde regels door de wet en jurisprudentie).

 
Betalen.
Voor ambulante klanten buiten Noordwijkerhout word er een extra toeslag van 2,50 euro gerekend.

Afrekenen van een dienst of product kan door middel van Pin of Contant betalen. Betalen op rekening (Factuur) is in overleg met Voetverzorging van der Meer mogelijk . Betaald u via een Factuur dan dient u binnen 7 dagen het geld over te maken. Vermeld bij het overmaken het factuurnummer en rekeningnummer  beide staan vermeld op de factuur. Betaald u niet op tijd dan ontvangt u een herinnering, bij de tweede herinnering word het bedrag verhoogd met 10%. 

 

Geheimhouding:

Voetverzorging van der Meer stelt geheimhouding hoog in het vaandel. De gesprekken die tijdens een behandeling gevoerd worden word als vertrouwelijk gezien. Worden er informatie gedeeld  die wettelijk niet door de beugel kunnen dan is Voetverzorging van der Meer wettelijk verplicht dit door te geven aan derden.

 
Aansprakelijkheid.

Voetverzorging van der Meer is niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies van persoonlijke eigendommen van de klant.

Voetverzorging van der Meer is niet verantwoordelijk als de klant niet of onvolledig informatie geeft, wat uiteindelijk invloed kan hebben op de behandeling. bv. medicijn gebruik. protheses, hart problemen enzovoort. 

 

Beschadiging.

Bij beschadiging van meubilair of apparatuur van Voetverzorging van der Meer welke gemaakt zijn door de klant dan heeft Voetverzorging van der Meer het recht dit te verhalen op de klant.

Maakt Voetverzorging van der Meer schade aan bezittingen van de klant dan is zij, mits het aantoonbaar is, daarvoor aansprakelijk.

 

Klachten.

Een klacht is voor u bijzonder vervelend, blijf er niet mee zitten, vertel het mij dan proberen we samen naar een oplossing te zoeken. 

Heeft u een klacht over de behandeling of een product dient u dit binnen 5 dagen te melden aan Voetverzorging van der Meer. Voetverzorging van der Meer zal zo snel mogelijk contact met u opnemen en met u bespreken hoe hier verder in gehandeld gaat worden.