Privacy,

Bij u eerste bezoek word er veel informatie aan u gevraagd en opgeschreven, deze informatie word zorgvuldig in een beveiligde omgeving opgeslagen. Voetverzorging van der Meer maakt gebruik van het geautomatiseerde programma van Podofile, deze is speciaal voor pedicure ontwikkeld. 
Voetverzorging van der Meer vraagt u ook een privacyverklaring te tekenen waarin u toestemming geeft voor het verwerken van een aantal privézaken, deze zijn opgedeeld in stukjes zodat u zelf beslist wat wel en niet gebruikt mag worden. Na tekenen heeft u alle recht om het formulier terug te vragen en u gegevens in te kijken. Deze gegevens kunnen ten alle tijden met u toestemming veranderd of verwijderd worden. 
Het formulier wordt met u besproken en er wordt uitleg geven wat voor gegevens wel en niet van belang zijn in u persoonlijke situatie. Zodat u goed op de hoogte bent waar deze voor gebruikt worden. (zie een voorbeeld toestemmingsformulier hier onder)
Besluit u te stoppen met onze samenwerking dan word na 1 jaar alle informatie over u verwijderd uit het computersysteem. 

 

Toestemmingsformulier privacy beleid             

persoonsgegevens

 

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: 

1.    de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en

2.     het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’). 

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming. 

 

Ik, ………………………………………………………………………… geef mijn pedicure Marian van der Meer (Voetverzorging van der Meer) toestemming om de volgende gegevens in zijn/haar automatiseringssysteem/klantenbestand vast te leggen (graag met blauw schrijvende pen aankruisen).

 

0            Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure.

0        Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn BSN-nummer en  verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing / contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar. 

0        Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling / verzorging van mijn voetprobleem. Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines. 

0           Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc. 

 

0         Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van  

    foto`s van mijn voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang   

    van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of 

    doorverwijzing naar andere (medische) disciplines. (Huisarts, behandelend                   specialist, Podoloog, podotherapeut, wondverpleging,)

 

 

Ik heb ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Mijn hiervoor genoemde pedicure zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.

 

 

 

NAAM                                                                    DATUM

 

 

 

HANDTEKENING